Haags Historisch Museum

Een nieuwe website voor het Haags Historisch Museum. Mobile-first, responsive, met een nieuwe vormgeving, wandelroutes en natuurlijk met ons lievelings CMS Bolt.

2014-12/HHM-portfolio_mini.jpg 2014-12/1.png 2014-12/2.png 2014-12/3.png

De oude website van het Haags Historisch Museum was toe aan een opfrisbeurt. De oude vormgeving voelde gedateerd en het gebruikte CMS was toe aan vervanging. Daarnaast was er de duidelijke wens om de wandelroutes (die momenteel in een aparte app staan) op te nemen op de website.

Het proces

Het Haags Historisch Museum kwam bij ons met de kleine wens om de site enkel te herbouwen in HTML5 zodat de site responsive zou zijn en, mocht het budget het toelaten, ook een nieuw CMS. Omdat wij graag goed werk afleveren zijn wij een stapje verder gegaan. We hebben de vormgeving aangepast zodat deze aansluit bij de bestaande offline communicatie. De nieuwe site is mobile-first opgebouwd en we hebben de nieuwste versie van het CMS Bolt geïnstalleerd.

We zijn begonnen om de pagina's die het meest veranderen of nieuw waren uit te werken in een wireframe. Zo kreeg het museum een goed beeld hoe wij hun wensen en ideëen vertaalden naar een nieuwe website.

Na goedkeuring op de wireframes zijn wij begonnen met de opbouw van de website en het aanpassen van de vormgeving. Met het bouwen van de website zijn wij uitgegaan van het Mobile-first principe. De site is zoveel mogelijk (binnen het budget) geoptimaliseerd voor mobiel gebruik en met het veranderen van apparaat en verbinding wordt de site steeds visueel uitgebreider.

Nadat de front-end van de website was afgerond en getest is de nieuwste versie van Bolt achter de website gezet. Deze nieuwe versie is volledig herzien, uitgebouwd met nieuwe mogelijkheden voor redacties en heeft een nieuwe gebruiksvriendelijke lay-out.

Bij de volgende stap hebben wij geholpen bij de contentmigratie. Alle oude content is vanuit het oude CMS omgezet naar geschikte content voor op de nieuwe website. Vervolgens was het voor de redactie nog een kleine moeite de puntjes recht te zetten voor de lancering.

Het resultaat

Het resultaat is een website die gericht is op de toekomst. Mobile-first, responsive, waarbij de gebruiker voorop staat en met respect voor de prachtige collectie die het Haags Historisch Museum rijk is.

Wat wij gedaan hebben:

Nieuwe vormgeving, herbouw als een mobile-first, responsive website en implementatie van het CMS Bolt.

Dit project is opgeleverd in december 2014.
Vragen? Neem contact op:

070 345 76 28