Webrichtlijnen versie 2

Vorige week hebben we de nieuwe website van de Nederlandse Transplantatie Stichting - gebouwd in Drupal - opgeleverd. Dit was voor ons dit jaar de derde officiëel gekeurde website die voldoet aan de (nieuwe) Webrichtlijnen versie 2. De andere twee zijn de website van het Landelijk Meldpunt Zorg en de website voor de Transitie Autoriteit Jeugd, beide gebouwd in ons cms Bolt.

De webrichtlijnen waren al ruim een decennium een set 'strenge' eisen die met de beste bedoeling in het leven was geroepen om de toegankelijkheid en kwaliteit van websites te borgen. Dit zodat mensen met bijvoorbeeld een visuele of motorische beperking ook op een prettige en gebruiksvriendelijke manier alle informatie op een website kunnen benaderen. Vaak maken deze mensen gebruik van alternatieve programma's om over het internet te surfen (denk aan speciale spraaksoftware of een andere navigatie-interface). 

De laatste jaren bleek deze eerste versie echter technisch meer en meer achterhaald. Het werd hoog tijd voor een nieuwe versie die rekening zou houden met moderne technieken, methoden en mogelijkheden. Die nieuwe versie Webrichtlijnen 2 kwam er een aantal jaar terug al. Sinds dit jaar is het ook echt vereist bij de ontwikkeling van nieuwe websites voor overheidsinstanties rekening te houden met de Webrichtlijnen versie 2. En aangezien deze maand de Webrichtijnen versie 1 uitgefaseerd worden, zullen vanaf 1 januari 2015  alle overheidsinstanties moeten voldoen aan de nieuwe Webrichtlijnen.

PDF

Een onderdeel van de Webrichtlijnen 2 dat vermoedelijk bij velen nog niet goed op het netvlies staat, is de wijziging met betrekking tot het toetsen van PDF bestanden! Dit jaar was er nog een tijdelijke ontheffing voor o.a. PDF bestanden bij het testen conform Webrichtlijnen 2 en voldoen aan toegangkelijkheidseisen. Waar het op neerkomt is dat er voor PDF's geen alternatief in HTML (te lezen zonder JavaScript en CSS) meer hoeft te zijn. Op zich een verbetering, maar dan moet het PDF bestand zelf wel aan de Webrichtlijnen voor PDF bestanden voldoen! En dat zien veel mensen over het hoofd. Vanaf 1 januari zal tijdens een keuring daar dus ook zeker op gelet worden.

Best effort

Two Kings heeft dit jaar ook een aantal websites gebouwd conform de Webrichtlijnen versie 2 die niet officiëel getoetst zijn. Bijvoorbeeld de website van Monumentenzorg Den Haag (Drupal) of Invoering Generalistische Basis GGZ (Bolt) Waarom? Wij hechten veel waarde aan toegangkelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en een strakke front-end. Bij een intake of offertetraject wijzen wij onze klanten dan ook vaak op het feit dat we in ieder geval voor de 'best effort' willen gaan bij het bouwen van de nieuwe site: ontwerpen en bouwen met de Webrichtlijnen in het achterhoofd. 

Het mooist is het natuurlijk als daar ook een officiële keuring aan vast komt te hangen, maar als we in ieder geval consensus bereiken over het belang van toegankelijk ontwerpen en bouwen dan zijn we al een heel eind. Dan wordt het internet iedere keer weer een stukje fijner voor iedereen! :D

Andere blogs